Wczytuję dane...
Zwrot/ wymiana

ZWROT

(pkt. XII Regulaminu)

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając, w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane:

Merito Agnieszka Bajdor

ul. Powstańców 6

44-145 Pilchowice

(z dopiskiem: „ ZWROT ”)

 Lub mailowo na adres info@elladora.pl ( wpisując w tytule „ ZWROT ” )

2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu Towarem) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres opisany w pkt. XII.1. Sugeruje się przesłanie Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Firma zwraca Klientowi kwotę należną, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Firmę o wykonaniu prawa do odstąpienia od Transakcji. Firma dokona zwrotu kwoty należnej przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w początkowej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia Firmie dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu: 881 466 890, gdzie Kupujący otrzyma
wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu towaru.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zwrotu

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

WYMIANA

(pkt. XIII Regulaminu)

1. Zwracany model należy odesłać na adres nadawcy Towaru oraz wypełnionym Formularzem Wymiany. We wskazanym formularzu należy zaznaczyć chęć wymiany. 

2. Różnicę w cenie towaru na wymianę oraz koszty ponownej przesyłki będą regulowane przed wysłaniem towaru przelewem na konto:

MERITO Agnieszka Bajdor
ul. Powstańców 6
44-145 Pilchowice
NIP: 6312273202

Nr konta: PL 03 1050 1298 1000 0092 1859 9851

(z dopiskiem: „ WYMIANA TOWARU/ nr zamówienia ”)

3. Po otrzymaniu przesyłki w jak najszybszym możliwym terminie zostanie wysłany towar na wymianę.

4. Termin dokonania zamówienia w ramach wymiany oraz odesłania zwracanego towaru na adres sklepu Internetowego obowiązuje jak w przypadku całkowitego zwrotu towaru.

5. W przypadku decyzji o wymianie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu: 881 466 890, gdzie Kupujący otrzyma
wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury wymiany towaru.